LOW

Camille Laurelli, Romain Sein            
The Pile
08.12.2021.-8.1.2022. 
Camille Laurelli and Romain Sein's interactive exhibition The Pile is based on both artists' long-term collaboration – their videogame The Pile. It follows the working principles of complex, almost unwinnable videogames* – the player controls several unpredictable objects which can be moved in space. The authors claim that the game is used to create piles of objects, but they also provide it as a platform for  creating contemporary art exhibitions.
The Pile is the last in LOW Gallery's cycle of exhibitions that dealt with various questions related to the art ecosystem. The game environment and several of the digital objects inside it may resemble the gallery and the permanent exhibition within its walls – a collection of artist-made monumental objects from the group exhibition LOW MOON as well as this year's other exhibitions. The exhibition's trajectory may resonate with the themes from the cycle Latvju dada [Latvian Dada] from the gallery's podcast LOWkāsts as well as the publication 2 vēstneši [2 Heralds]. Viewers can use the game to create both future scenarios and piles of objects, or participate as observers.
 
*See games Surgeon Simulator or I Am Bread.
 
The digital doubles of the collection of works displayed in the exhibition were created by artist Alvis Misjuns, the exhibition is accompanied by a multi-lingual poem written by artist Margrieta Griestiņa.

The exhibition is supported by Nordic Culture Point and SCCF.

Kamī Laurelli, Romā Sains           
Kaudze
08.12.2021.-8.1.2022.
Kamī Laurelli un Romā Saina (Camille Laurelli un Romain Sein) (FR) interaktīvās izstādes “Kaudze” pamatā ir abu mākslinieku ilgstošais kopdarbs – videospēle “Kaudze“. Tajā ievēroti sarežģīti, gandrīz neuzvarami videospēļu darbības principi* – spēlētāja rīcībā ir vairāki neparedzami objekti, kurus var pārvietot telpā. Autori apgalvo, ka ar šo spēli veido priekšmetu kaudzes, bet piedāvā to izmantot arī kā laikmetīgās mākslas izstāžu veidošanas platformu.
“Kaudze” ir pēdējā izstāde galerijas LOW izstāžu ciklā, kurā tika ritināti dažādi ar mākslas ekosistēmu saistīti jautājumi. Spēles vide un daži tajā redzamie digitālie objekti var atgādināt galeriju un tās telpās skatāmo pastāvīgo ekspozīciju – mākslinieku veidotu monumentālo objektu kolekciju no grupas izstādes LOW MOON, kā arī citām šīgada izstādēm. Izstādē notiekošais var sasaukties ar galerijas raidierakstu “Lowkāsts” cikla “Latvju dada” un izdevuma “2 vēstneši” tēmām. Skatītājs var gan izmantot spēli nākotnes scenāriju vai objektu kaudžu veidošanā, gan arī piedalīties kā vērotājs.
 
*Skatīt spēles Surgeon Simulator vai I Am Bread.
 
Izstādē redzamo mākslas darbu kolekcijas digitālos dubultniekus veidojis mākslinieks Alvis Misjuns, izstādi pavada mākslinieces Margrietas Griestiņas rakstīta daudzvalodīga poēma. 
Izstādi atbalsta Nordic Culture Point un VKKF.
 

Izstāde “Kaudze” atvērta no 8. decembra līdz 8. janvārim galerijā LOW, Lāčplēša ielā 78A, otrajā stāvā virs automazgātuves. Darba laiks: T.–P., 17.00–20.00.

 
 
Aizmirstiet visus
ikdienas pienākumus.
Jums ir ļoti paveicies,
ka ienācāt un piedzīvojāt
šo reprezentu.
 
Tas ir Camille, Romain un Low
Neatradīsi citur tik
MASĪVU FLOW
Plus šeit tu drīksti
mēbeles throw,
kas patiesībā ir ārtvorki
YOWWW

    /Margrieta Griestiņa/

Built with Berta.me

LOWgallery ©