Logo of the LOW Gallery

LOW is currently building a new web platform. Thank you for your patience while we work behind the scenes, and in the meantime, please follow our social media and/or email us to subscribe to our newsletter and stay informed of our exhibitions, education program, talks and other events.

Šobrīd Low ir jaunas web platformas izveides procesā. Paldies Jums liels par pacietību, kamēr mēs strādājam aiz ikdienas aizkulisēm. Lūdzu sekojiet līdzi mūsu sociālajiem medijiem kā arī jautājiet e-pastā pēc mūsu ziņu un pasākumu informatīvo vēstuļu abonēšanas, lai Jūs saņemtu informāciju par mūsu izstādēm, zglītības programmu, publiskajām sarunām un citiem notikumiem.

Low Gallery
Lāčplēša iela 78A (virs mašīnu mazgātuves)
Rīga, Latvija LV-1011
galerijalow@gmail.com

LOW is an independent art space connecting local artists and audiences with the Baltic region and beyond through a diverse programme of events, talks, exhibitions and happenings. Low has become an important part of the Latvian cultural landscape and works hard to bridge local and international scenes, providing a safe space to connect and collaborate, and in doing so, dissecting, critiquing and celebrating both high and Low culture, the soviet legacy, and our extreme present.

LOW is a non-profit art initiative generously supported by the Latvian Latvian State Culture Capital Foundation (SCCF) and gladly accepts donations to continue to support Latvian arts workers at home and abroad.

Low ir neatkarīga mākslas telpa, kas ar daudzveidīgu pasākumu, sarunu, izstāžu un notikumu programmas palīdzību veido saikni starp vietējiem māksliniekiem un skatītājiem Baltijas reģionā un ārpus tā. Low ir kļuvusi par nozīmīgu Latvijas kultūras ainavas daļu, un tā aktīvi strādā, lai savienotu vietējo un starptautisko mākslas vidi, nodrošinot drošu telpu, kur veidot sadarbības. Tā piedāvā analizēt, kritizēt un cildināt gan augsto, gan zemo (Low) kultūru, padomju mantojumu, kā arī mūsu ekstrēmo tagadni.

Low ir bezpeļņas biedrība, kuru bagātīgi atbalsta Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonds. Biedrība labprāt pieņem ziedojumus, lai turpinātu atbalstīt Latvijas mākslas darboņus gan savās mājās, gan ārzemēs.

Biedrība Low.
Non-profit registration number: 40008292471
Swedbank: LV71HABA0551047617688